Home THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO

THIẾT BỊ KHÍ NÉN FESTO

XYLANH VUÔNG FESTO DNC-100-100-PPV-A-C180

XYLANH VUÔNG FESTO DNC-100-100-PPV-A-C180 XYLANH VUÔNG FESTO DNC-100-100-PPV-A-C180: Đường kính 100mm, hành trình 100mm Đầu trục piston ren ngoài M20x1,5 Áp suất hoạt động 0,6...12bar ...

Xylanh vuông FESTO DNC-100-125-PPV-A-C180

Xylanh vuông FESTO DNC-100-125-PPV-A-C180 Xylanh vuông FESTO DNC-100-125-PPV-A-C180: Đường kính 100mm, hành trình 125mm Đầu trục piston ren ngoài M20x1,5 Áp suất hoạt động 0,6...12bar ...

Xylanh vuông FESTO DNC-100-160-PPV-A-C180

Xylanh vuông FESTO DNC-100-160-PPV-A-C180 Xylanh vuông FESTO DNC-100-160-PPV-A-C180: Đường kính 100mm, hành trình 160mm Đầu trục piston ren ngoài M20x1,5 Áp suất hoạt động 0,6...12bar ...

Xylanh vuông FESTO DNC-100-200-PPV-A-C180

Xylanh vuông FESTO DNC-100-200-PPV-A-C180 Xylanh vuông FESTO DNC-100-200-PPV-A-C180: Đường kính 100mm, hành trình 200mm Đầu trục piston ren ngoài M20x1,5 Áp suất hoạt động 0,6...12bar ...

Xylanh vuông FESTO DNC-100-250-PPV-A-C180

Xylanh vuông FESTO DNC-100-250-PPV-A-C180 Xylanh vuông FESTO DNC-100-250-PPV-A-C180: Đường kính 100mm, hành trình 250mm Đầu trục piston ren ngoài M20x1,5 Áp suất hoạt động 0,6...12bar ...

Xylanh vuông FESTO DNC-100-320-PPV-A-C180

Xylanh vuông FESTO DNC-100-320-PPV-A-C180 Xylanh vuông FESTO DNC-100-320-PPV-A-C180: Đường kính 100mm, hành trình 320mm Đầu trục piston ren ngoài M20x1,5 Áp suất hoạt động 0,6...12bar ...

Xylanh compact Festo ADN-20-40-A-P-A

Xylanh compact Festo ADN-20-40-A-P-A Xylanh compact Festo ADN-20-40-A-P-A: Xylanh vuông với thiết kế nhỏ gọn Đường kính 20mm, hành trình 40mm Đầu trục piston ren...

Xylanh compact Festo ADN-20-50-I-P-A

Xylanh compact Festo ADN-20-50-I-P-A Xylanh compact Festo ADN-20-50-I-P-A: Xylanh vuông với thiết kế nhỏ gọn Đường kính 20mm, hành trình 50mm Đầu trục piston ren...

Xylanh compact Festo ADN-20-60-A-PPS-A

Xylanh compact Festo ADN-20-60-A-PPS-A3 Xylanh compact Festo ADN-20-60-A-PPS-A3: Xylanh vuông với thiết kế nhỏ gọn Đường kính 20mm, hành trình 60mm Đầu trục piston ren...

Accessories for valve terminal

Accessories for valve terminal Accessories for valve terminal: Mã số:CDVI5.0 CPA10 CPA14 CPASC1 CPPSC1 CPV10 CPV14 CPV18 CPVSC1 IAP IEPR IGR ILR NSC VABA VABB...