Khớp nối vách ngăn FESTO QSSF-F-G1/4-8

Khớp nối vách ngăn FESTO QSSF-F-G1/4-8 Khớp nối vách ngăn FESTO QSSF-F-G1/4-8 thông số kĩ thuật: Ống kết nối: G1/4 (13 mm) Nhiệt độ xung...

Khớp nối L FESTO QSLV-3/8-8

Khớp nối L FESTO QSLV-3/8-8 Khớp nối L FESTO QSLV-3/8-8 thông số kĩ thuật: Chân ren: R3/8 (17 mm) Ống ra đường kính 8 mm ...

Khớp nối thẳng FESTO QS-1/4-8

Khớp nối thẳng FESTO QS-1/4-8 Khớp nối thẳng FESTO QS-1/4-8 thông số kĩ thuật: Ống kết nối: ren ngoài 1/4" (13 mm) Ống ra phi...

Nối thẳng FESTO QS-G1/8-6

Nối thẳng FESTO QS-G1/8-6 Nối thẳng FESTO QS-G1/8-6 thông số kĩ thuật: Ống kết nối: ren ngoài 1/8" (9.6 mm) Ống ra phi 6 Các thiết...

Nối thẳng FESTO QS-G1/8-8

Nối thẳng FESTO QS-G1/8-8 Nối thẳng FESTO QS-G1/8-8 thông số kĩ thuật: Ống kết nối: ren ngoài 1/8" (9.6 mm) Ống ra phi 8 Các thiết...

Nối thẳng FESTO QS-G1/4-6

Nối thẳng FESTO QS-G1/4-6 Nối thẳng FESTO QS-G1/4-6 thông số kĩ thuật: Ống kết nối: ren ngoài 1/4" (13 mm) Ống ra phi 6 Các thiết...

Nối thẳng FESTO QS-G1/4-8

Nối thẳng FESTO QS-G1/4-8 Nối thẳng FESTO QS-G1/4-8 thông số kĩ thuật: Ống kết nối: ren ngoài 1/4" Ống ra phi 8 mm Các thiết bị khí...

Co nối Festo QSL-G1/8-6

Co nối Festo QSL-G1/8-6 Co nối Festo QSL-G1/8-6 thông số kĩ thuật: Hình dạng: chữ L Ống kết nối: G1/8 (9.6 mm), ren ngoài Ống...

Co nối FESTO QSL-G1/8-8

Co nối FESTO QSL-G1/8-8 Co nối FESTO QSL-G1/8-8 thông số kĩ thuật: Hình dạng: chữ L Ống kết nối: G1/8 (9.6 mm), ren ngoài Ống...

Co nối FESTO QSL-G1/4-6

Co nối FESTO QSL-G1/4-6 Co nối FESTO QSL-G1/4-6 thông số kĩ thuật: Hình dạng: chữ L Ống kết nối: G1/4 (13 mm), ren ngoài Ống...